Wiek w chwili narodzin dziecka (Bodych)

ród: Bodych (Andrzej Bodych)
wszystkie rodyinne rody
Michał Bodych miał22 latagdy urodziła mu się córka (Marta Bodych)
Małgorzata Bodych z domu Paruszewska miała25 latgdy urodziła córkę (Marta Bodych)
Znaleziono 2 narodziny dziecka, dla których można było ustalić wiek rodzica w takiej chwili (znana data narodzin osoby i jej dzieci). Średnia wieku rodzenia dzieci u mężczyzn wynosi 22 lata, zaś u kobiet 25 lat.
Stworzono w aplikacji JSFamilia