Chronologia rodzinna (Bodych)

ród: Bodych (Andrzej Bodych)
wszystkie rodyinne rody
17 lipca 2000 r. urodziła się Marta Bodych
6 listopada 1977 r. urodził się Michał Bodych
18 stycznia 1975 r. urodziła się Małgorzata Bodych z domu Paruszewska


Narodziny (3)

1975++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (33%)
1976 0
1977++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (33%)
1978 0
1979 0
1980 0
1981 0
1982 0
1983 0
1984 0
1985 0
1986 0
1987 0
1988 0
1989 0
1990 0
1991 0
1992 0
1993 0
1994 0
1995 0
1996 0
1997 0
1998 0
1999 0
2000++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 (33%)
Stworzono w aplikacji JSFamilia