Liczba dzieci
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

1 dziecko — 4 osoby
1 dzieckoAndrzej Bodych
1 dzieckoJadwiga Bodych
1 dzieckoMichał BodychMałgorzata Paruszewska
Stworzono w aplikacji JSFamilia