Liczba wnuków
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

† = nie żyje, # = dopiero po śmierci, …… = żyjący pradziadkowie

1 wnuk:

Andrzej Bodych, Jadwiga Bodych
Stworzono w aplikacji JSFamilia