Liczba rodzeństwa
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

1 brat lub siostra — 2 osoby
1 brat lub siostraMarta Bodych
1 brat lub siostraMichał Bodych
Stworzono w aplikacji JSFamilia