Liczba współmałżonków
w ciągu całego życia wskutek rozwodów lub wdowieństwa
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

1 małżonek — 2 osoby
1 żonaMichał Bodych
1 mążMałgorzata Bodych z domu Paruszewska
Stworzono w aplikacji JSFamilia