Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Bukowiecki)

ród: Bukowiecki (Jan Bukowiecki)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
Stworzono w aplikacji JSFamilia