Bukowiecki

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Bukowiecki, którego protoplasta to Jan Bukowiecki. Ród Bukowiecki liczy 216 osób spokrewnionych i spowinowaconych; 183 żyjące i 33 zmarłe; 106 kobiet i 110 mężczyzn; w 7 pokoleniach Jan Bukowiecki ma 155 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia