Właściwości osób
miejsce zamieszkania (Bukowiecki)

ród: Bukowiecki (Jan Bukowiecki)
wszystkie rodyinne rody
osoba miejsce zamieszkania
Stworzono w aplikacji JSFamilia