Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Górczyński)

ród: Górczyński (Aleksander Górczyński)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
Stworzono w aplikacji JSFamilia