Górczyński

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Górczyński, którego protoplasta to Aleksander Górczyński. Ród Górczyński liczy 260 osób spokrewnionych i spowinowaconych; 206 żyjących i 54 zmarłe; 133 kobiety i 127 mężczyzn; w 8 pokoleniach Aleksander Górczyński ma 194 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia