Właściwości osób
przezwisko lub pseudonim (Górczyński)

ród: Górczyński (Aleksander Górczyński)
wszystkie rodyinne rody
osoba przezwisko lub pseudonim
Paruszewski FranciszekLeszek
Paruszewski ZdzisławSławek
Stworzono w aplikacji JSFamilia