Właściwości osób
miejsce zamieszkania (Górczyński)

ród: Górczyński (Aleksander Górczyński)
wszystkie rodyinne rody
osoba miejsce zamieszkania
Stworzono w aplikacji JSFamilia