Wiek w chwili narodzin dziecka (Kiełbowski)

ród: Kiełbowski (Szczepan Kiełbowski)
wszystkie rodyinne rody
Marcin Kiełbowski miał24 latagdy urodziła mu się córka (Amelia Kiełbowska)
Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska miała25 latgdy urodziła córkę (Amelia Kiełbowska)
Marcin Kiełbowski miał30 latgdy urodziła mu się córka (Nadia Kiełbowska)
Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska miała31 latgdy urodziła córkę (Nadia Kiełbowska)
Znaleziono 4 narodziny dziecka, dla których można było ustalić wiek rodzica w takiej chwili (znana data narodzin osoby i jej dzieci). Średnia wieku rodzenia dzieci u mężczyzn wynosi 27 lat, zaś u kobiet 28 lat.
Stworzono w aplikacji JSFamilia