Wiek w chwili ślubu (Kiełbowski)

ród: Kiełbowski (Szczepan Kiełbowski)
wszystkie rodyinne rody
Marcin Kiełbowski miał23 latagdy brał ślub (żona: Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska)
Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska miała24 latagdy brała ślub (mąż: Marcin Kiełbowski)
Znaleziono 2 śluby, dla których można było ustalić wiek osób w takiej chwili (znana data narodzin, znana data ślubu). Średnia wieku ożenku mężczyzn wynosi 23 lata, zaś średnia wieku zamążpójścia kobiet wynosi 24 lata.
Stworzono w aplikacji JSFamilia