Wiek w chwili obecnej (Kiełbowski)
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

ród: Kiełbowski (Szczepan Kiełbowski)
wszystkie rodyinne rody
Nadia Kiełbowska ma 3 dni
Amelia Kiełbowska ma 5 lat
Marcin Kiełbowski ma 30 lat
Kaja Paruszewska ma 31 lat
Stworzono w aplikacji JSFamilia