Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Kiełbowski)

ród: Kiełbowski (Szczepan Kiełbowski)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
Stworzono w aplikacji JSFamilia