Kiełbowski

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Kiełbowski, którego protoplasta to Szczepan Kiełbowski. Ród Kiełbowski liczy 6 osób spokrewnionych i spowinowaconych; 6 żyjących i 0 zmarłych; 4 kobiety i 2 mężczyzn; w 2 pokoleniach Szczepan Kiełbowski ma 3 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia