Właściwości osób
przezwisko lub pseudonim (Kiełbowski)

ród: Kiełbowski (Szczepan Kiełbowski)
wszystkie rodyinne rody
osoba przezwisko lub pseudonim
Stworzono w aplikacji JSFamilia