Właściwości zdarzeń
Świadkowie ślubu (Kiełbowski)

ród: Kiełbowski (Szczepan Kiełbowski)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie witnesses
Stworzono w aplikacji JSFamilia