Liczba rodzeństwa
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

2 braci lub siostry — 2 osoby
2 braci lub siostryNadia Kiełbowska
2 braci lub siostryAmelia Kiełbowska
1 brat lub siostra — 1 osoba
1 brat lub siostraMarcin Kiełbowski
Stworzono w aplikacji JSFamilia