Właściwości osób
miejsce zamieszkania (Kiełbowski)

ród: Kiełbowski (Szczepan Kiełbowski)
wszystkie rodyinne rody
osoba miejsce zamieszkania
Stworzono w aplikacji JSFamilia