Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Parra Muros)

ród: Parra Muros (Diego Tomás Parra Muros)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
Stworzono w aplikacji JSFamilia