Statystyka pokoleń rodu (Parra Muros)

ród: Parra Muros (Diego Tomás Parra Muros)
inne rody

Ród Parra Muros (100% osób)

Łączna liczba osób2 bezpośredni potomkowie — liczba ta, podobnie jak niniejsza statystyka, nie obejmuje 3 powinowatych, którzy weszli do rodu przez małżeństwo (krewni i powinowaci razem to 5 osób)
W tym osób płci żeńskiej2
Liczba żyjących2
Pierwsze urodzenie08.02.2012 (Lena Paruszewski Parra)

I pokolenie zstępnych – dzieci (50% osób)

Łączna liczba osób1
W tym osób płci żeńskiej1
Liczba żyjących1 »» María Parra Segarra

II pokolenie zstępnych – wnuki (50% osób)

Łączna liczba osób1
W tym osób płci żeńskiej1
Liczba żyjących1 »» Lena Paruszewski Parra
Pierwsze urodzenie08.02.2012 (Lena Paruszewski Parra)
Stworzono w aplikacji JSFamilia