Parra Muros

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Parra Muros, którego protoplasta to Diego Tomás Parra Muros. Ród Parra Muros liczy 5 osób spokrewnionych i spowinowaconych; 5 żyjących i 0 zmarłych; 3 kobiety i 2 mężczyzn; w 2 pokoleniach Diego Parra Muros ma 2 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia