Liczba dzieci
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 21.03.2012)

1 dziecko — 4 osoby
1 dzieckoDiego Parra Muros
1 dzieckoGumersinda Segarra Castelló
1 dzieckoMaría Parra Segarra
1 dzieckoDymitr Paruszewski
Stworzono w aplikacji JSFamilia