Liczba wnuków
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 21.03.2012)

† = nie żyje, # = dopiero po śmierci, …… = żyjący pradziadkowie

1 wnuk:

Diego Tomás Parra Muros, Gumersinda Segarra Castelló
Stworzono w aplikacji JSFamilia