Liczba rodzeństwa
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 21.03.2012)

1 brat lub siostra — 2 osoby
1 brat lub siostraMaría Parra Segarra
1 brat lub siostraLena Paruszewski Parra
Stworzono w aplikacji JSFamilia