Liczba współmałżonków
w ciągu całego życia wskutek rozwodów lub wdowieństwa
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 21.03.2012)

brak współmałżonka — 1 osoba
kawalerDymitr Konstanty Paruszewski
Stworzono w aplikacji JSFamilia