Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Paruszewski)

ród: Paruszewski (Adam Paruszewski)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
1803.08.20 śmierć Wojciech Paruszewskidezynteria
Stworzono w aplikacji JSFamilia