Paruszewski

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Paruszewski, którego protoplasta to Adam Paruszewski. Ród Paruszewski liczy 272 osoby spokrewnionych i spowinowaconych; 206 żyjących i 66 zmarłych; 138 kobiet i 134 mężczyzn; w 9 pokoleniach Adam Paruszewski ma 204 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia