Właściwości osób
miejsce zamieszkania (Paruszewski)

ród: Paruszewski (Adam Paruszewski)
wszystkie rodyinne rody
osoba miejsce zamieszkania
Stworzono w aplikacji JSFamilia