Wiek w chwili śmierci (Podymski)

ród: Podymski (Józef Podymski)
wszystkie rodyinne rody
Narcyz Kubisżył13 lat
Jolanta Pisula z domu Paruszewskażyła56 lat
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubisżyła68 lat
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewskiżył69 lat
Józef Podymskiżył75 lat
Zofia Dziekańska z domu Podymskażyła76 lat
Czesława Kubis z domu Podymskażyła79 lat
Stanisław Kubisżył81 lat

Znaleziono 8 osób, dla których można było ustalić wiek w chwili śmierci (znana data narodzin i śmierci). Średni czas życia wyniósł 64 lata, dla kobiet 70 lat, dla mężczyzn 59 lat.

Poniższe dwa wykresy prezentują przeciętny czas życia w latach: w danym dziesięcioleciu (kryterium daty śmierci – pierwsza tabela) oraz dla danego rocznika (kryterium daty urodzenia – druga tabela). Graficznie przedstawiają go kolorowe słupki, osobno dla kobietmężczyzn. Pierwszy wiersz od góry [A] oznacza liczbę przeżytych lat. Pierwsza kolumna od lewej [B] oznacza kolejne dziesięciolecia. Druga od lewej kolumna [C] oznacza wspólny dla kobiet i mężczyzn czas życia w latach, trzecia kolumna [D] — na górze tylko kobiety, na dole tylko mężczyźni. Ostatnia kolumna od lewej, pierwsza od prawej, przedstawia liczbę znalezionych osób: łącznie [E], oraz osobno [F] kobiety (góra) i mężczyźni (dół). Proszę zwrócić uwagę, że im mniej osób ze znaną datą urodzenia i śmierci, tym mniej reprezentatywne są poniższe liczby.

Przeciętny czas życia w danym dziesięcioleciu

A 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90  
BCD==================================================================================================== E F
1870                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1880                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1890                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1900                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1910                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1920                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1930                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1940 13                                                                                                                                                                                                           1  
13 + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                             1
1950 75                                                                                                                                                                                                           1  
75 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                 1
1960                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1970 81                                                                                                                                                                                                           1  
81 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                     1
1980 77 77 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                             2 2
                                                                                                                                                                                                           
1990 69 68 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                               2 1
69 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                             1
2000 56 56 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                       1 1
                                                                                                                                                                                                           

Przeciętny czas życia poszczególnych roczników

A 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90  
BCD==================================================================================================== E F
1870 75                                                                                                                                                                                                           1  
75 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                 1
1880                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1890 81                                                                                                                                                                                                           1  
81 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                     1
1900 79 79 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                         1 1
                                                                                                                                                                                                           
1910 76 76 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                               1 1
                                                                                                                                                                                                           
1920 50 68 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                               3 1
41 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                     2
1930                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1940 56 56 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                       1 1
                                                                                                                                                                                                           
1950                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1960                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1970                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1980                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
1990                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
2000                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                           
Stworzono w aplikacji JSFamilia