ród: Podymski (Józef Podymski)
wszystkie rodyinne rody

Zdarzenia: zamieszkiwanie

˃ 1985.11.01 zamieszkiwanie Paruszewski Krzysztof
Stworzono w aplikacji JSFamilia