Podymski

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Podymski, którego protoplasta to Józef Podymski. Ród Podymski liczy 62 osoby spokrewnionych i spowinowaconych; 49 żyjących i 13 zmarłych; 31 kobiet i 31 mężczyzn; w 5 pokoleniach Józef Podymski ma 43 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia