Właściwości osób
przezwisko lub pseudonim (Podymski)

ród: Podymski (Józef Podymski)
wszystkie rodyinne rody
osoba przezwisko lub pseudonim
Paruszewski FranciszekLeszek
Stworzono w aplikacji JSFamilia