Liczba wnuków
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

† = nie żyje, # = dopiero po śmierci, …… = żyjący pradziadkowie

2 wnuków:

Henryk Balicki, Bernard Kubis, Stefania Kubis z domu Biernacik, Jolanta Pisula z domu Paruszewska †

3 wnuków:

Danuta Paruszewska z domu Paruszewska, Zbigniew Romuald Paruszewski, Helena Podymska †#, Józef Podymski †

4 wnuków:

Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak

6 wnuków:

Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska

8 wnuków:

Czesława Kubis z domu Podymska †, Stanisław Kubis †

9 wnuków:

Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis †, Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski †

10 wnuków:

Krzysztof Wojciech Paruszewski

8 prawnuków:

Helena Podymska †#, Józef Podymski †

11 prawnuków:

Czesława Kubis z domu Podymska †, Stanisław Kubis †

15 prawnuków:

Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis †#, Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski †

11 pra×2wnuków:

Helena Podymska †#, Józef Podymski †#

15 pra×2wnuków:

Czesława Kubis z domu Podymska †#, Stanisław Kubis †#

15 pra×3wnuków:

Helena Podymska †#, Józef Podymski †#
Stworzono w aplikacji JSFamilia