Rodzaje miejsc — wioska (Podymski)

ród: Podymski (Józef Podymski)
wszystkie rodyinne rody
K L N P R Ż

K


Komorze

L


Ludwinów

N


Nowe Miasto

P


Pogorzelica

R


Ruda Komorska

Ż


Żdżary
Stworzono w aplikacji JSFamilia