Wiek w chwili obecnej (Rzepka)
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

ród: Rzepka (Mieczysław Rzepka)
wszystkie rodyinne rody
Pola Rzepka ma 2 lata
Sergiusz Rzepka ma 4 lata
Julia Paruszewska ma 32 lata
Bartosz Rzepka ma 32 lata
Stworzono w aplikacji JSFamilia