Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Rzepka)

ród: Rzepka (Mieczysław Rzepka)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
Stworzono w aplikacji JSFamilia