Rzepka

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Rzepka, którego protoplasta to Mieczysław Rzepka. Ród Rzepka liczy 6 osób spokrewnionych i spowinowaconych; 6 żyjących i 0 zmarłych; 3 kobiety i 3 mężczyzn; w 2 pokoleniach Mieczysław Rzepka ma 3 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia