Liczba dzieci
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

2 dzieci — 2 osoby
2 dzieciBartosz RzepkaJulia Paruszewska
1 dziecko — 2 osoby
1 dzieckoMieczysław RzepkaMaria Kmieciak
Stworzono w aplikacji JSFamilia