Liczba wnuków
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

† = nie żyje, # = dopiero po śmierci, …… = żyjący pradziadkowie

2 wnuków:

Maria Rzepka z domu Kmieciak, Mieczysław Rzepka
Stworzono w aplikacji JSFamilia