Liczba rodzeństwa
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

2 braci lub siostry — 2 osoby
2 braci lub siostryPola Wiktoria Rzepka
2 braci lub siostrySergiusz Ignacy Rzepka
1 brat lub siostra — 1 osoba
1 brat lub siostraBartosz Rzepka
Stworzono w aplikacji JSFamilia