Wiek w chwili narodzin dziecka (Smól)

ród: Smól (Jakub Smól)
wszystkie rodyinne rody
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał20 latgdy urodziła mu się córka (Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska)
Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak miała21 latgdy urodziła córkę (Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska)
Helena Nowak z domu Smól miała21 latgdy urodziła córkę (Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak)
Józef Nowak miał21 latgdy urodziła mu się córka (Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał24 latagdy urodził mu się syn (Dymitr Konstanty Paruszewski)
Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak miała25 latgdy urodziła syna (Dymitr Konstanty Paruszewski)
Tomasz Szarf miał26 latgdy urodził mu się syn (Jerzy Bruno Szarf)
Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska miała26 latgdy urodziła syna (Jerzy Bruno Szarf)
Tomasz Szarf miał31 latgdy urodziła mu się córka (Antonina Matylda Szarf)
Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska miała31 latgdy urodziła córkę (Antonina Matylda Szarf)
Dymitr Konstanty Paruszewski miał34 latagdy urodziła mu się córka (Lena Paruszewski Parra)
Tomasz Szarf miał36 latgdy urodził mu się syn (Ignacy Tomasz Szarf)
Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska miała36 latgdy urodziła syna (Ignacy Tomasz Szarf)
Znaleziono 13 narodzin dziecka, dla których można było ustalić wiek rodzica w takiej chwili (znana data narodzin osoby i jej dzieci). Średnia wieku rodzenia dzieci u mężczyzn wynosi 27 lat, zaś u kobiet 27 lat.
Stworzono w aplikacji JSFamilia