Wiek w chwili obecnej (Smól)
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

ród: Smól (Jakub Smól)
wszystkie rodyinne rody
Lena Paruszewski Parra ma 3 miesiące
Ignacy Szarf ma 2 lata
Antonina Szarf ma 7 lat
Jerzy Szarf ma 12 lat
Dymitr Paruszewski ma 35 lat
Tomasz Szarf ma 38 lat
Maria Paruszewska ma 39 lat
Krzysztof Paruszewski ma 59 lat
Anna Nowak ma 60 lat
Helena Smól ma 81 lat
Stworzono w aplikacji JSFamilia