Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Smól)

ród: Smól (Jakub Smól)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
Stworzono w aplikacji JSFamilia