Smól

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Smól, którego protoplasta to Jakub Smól. Ród Smól liczy 15 osób spokrewnionych i spowinowaconych; 11 żyjących i 4 zmarłe; 8 kobiet i 7 mężczyzn; w 5 pokoleniach Jakub Smól ma 9 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia