Liczba wnuków
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

† = nie żyje, # = dopiero po śmierci, …… = żyjący pradziadkowie

1 wnuk:

Jakub Smól †#, Katarzyna Smól z domu Paszyk †#, Maria Szczepańska z domu Smól †#

2 wnuków:

Helena Nowak z domu Smól, Józef Nowak †

4 wnuków:

Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak

10 wnuków:

Krzysztof Wojciech Paruszewski

1 prawnuk:

Jakub Smól †#, Katarzyna Smól z domu Paszyk †#

2 prawnuków:

Maria Szczepańska z domu Smól †#

4 prawnuków:

Helena Nowak z domu Smól, Józef Nowak †#

2 pra×2wnuków:

Jakub Smól †#, Katarzyna Smól z domu Paszyk †#

4 pra×2wnuków:

Maria Szczepańska z domu Smól †#

4 pra×3wnuków:

Jakub Smól †#, Katarzyna Smól z domu Paszyk †#
Stworzono w aplikacji JSFamilia