Popularne nazwiska (Smól) (9)

ród: Smól (Jakub Smól)
wszystkie rodyinne rody

1. Szarf (5)

Antonina, Ignacy, Jerzy, Maria, Tomasz

2. Smól (4)

Jakub, Katarzyna

Z domu: Helena, Maria

3. Nowak (3)

Helena, Józef

Z domu: Anna

3. Paruszewski, Paruszewska, (3)

Dymitr, Krzysztof

Z domu: Maria

4. Parra Segarra (1)

María

4. Paruszewska-Czajkowska (1)

Anna

4. Paruszewski Parra (1)

Lena

4. Paszyk (1)

Katarzyna

4. Szczepański, Szczepańska (1)

Maria
Stworzono w aplikacji JSFamilia